Adress

Industrigatan 10 553 02 Jönköping

E-mail

jan@brtbetong.se

Betongrenovering

Betong är ett hållbart och mångsidigt byggmaterial, men det är inte immun mot tidens tand och yttre påverkan. Nedbrytning av betong kan uppstå av flera skäl, inklusive korrosion, strukturella skador, vattenintrång, cykler av frysning och upptining, seismisk aktivitet och kemiska reaktioner med omgivande miljö. Var och en av dessa faktorer kan gradvis underminera betongens integritet och leda till behovet av reparationer.

Nedbrytning

Korrision är en av de vanligaste orsakerna till nedbrytning av betong. När armeringen rostar kan det orsaka sprickor och försvaga betongens struktur. Strukturella skador, antingen genom överbelastning eller yttre påverkan som kollisioner, kan också skada betongen och minska dess hållfasthet.

Betongrenoveringsteamet har lång erfarenhet och ett nära samarbete med leverantörer för att lösa betongproblem på ett hållbart sätt. Vi identifierar problemen på konstruktionen och skapar långsiktiga lösningar.