Miljö och kvalitet

Miljö

Miljö

Betongrenovering i Jönköping/betongrenoveringsteamet ska i samråd med sin beställare

och levrantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största

möjliga miljöhänsyn, genom

- att vi uppfyller lagar,förordningar myndighetskrav.

- att ta hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut i företagets långsiktiga planering.

- att påverka beställare och levrantörer att tänka på miljö vid val av metoder och matrial.

- att visa miljöhänsyn och verka för att öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.

- att sträva efter att använda miljömärkta produkter och återvinningsbart matrial.

Kvalitet

Betongrenoveringsteamet ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt 

kvalitet och i rätt tid. Kundens krav är alltid i centrum för vårt åtagande. Detta gör vi genom

- att kundens behov och förväntningar utifrån beställd vara eller tjänst ska tillfredställas.

- att erbjuda kostnadseffektiva lösningar med rätt kvalitet.

- att hålla överenskommen tidplan.

- att skriftligen dokumentera och  kommunecera händelser, ändringar och avvikelser.

- att bygga upp ett varaktigt förtroende hos kunden.

- att utbilda i takt med nya krav och anvisningar från våra levrantörer.

- att behålla god ordning på våra arbetsplatser för att skapa en säker arbetsmiljö.

- att hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning.