Adress

Industrigatan 10 553 02 Jönköping

E-mail

jan@brtbetong.se

Balkongrenovering

Otroligt många byggnader har grava problem med betongen och då ofta på balkongerna.

Anledningen till detta är många,t.ex. som att underhållet inte har skötts, sedan så har vi ju naturlig nötning och utmattning eller att gjutningen av betongelementen var dåligt utförda redan från start.

Det gäller att lyfta blicken och verkligen ta tag i problemen med, i det här fallet balkongen, och dess behov för renovering eller underhåll.

Det gäller att lyfta blicken och verkligen ta tag i problemen med, i det här fallet balkongen, och dess behov för renovering eller underhåll.

Balkongrenovering kräver kompetens

Att renovera balkonger kräver ofta större kompetens än vid nybyggnad.
Valet av material och metoder är avgörande för ett bra resultat, man behöver anpassa dessa till den befintliga konstruktionen.
Felaktiga reparationer kan vara förödande och gör ingen nytta alls.

Balkongrenovering kräver som allt underhåll noggranna förberedelser. Processen utgår från en noggrann inventering av balkongernas status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod.