Adress

Industrigatan 10 553 02 Jönköping

E-mail

jan@brtbetong.se

Miljö & Kvalitet

Kundens krav är alltid i centrum för vårt åtagande.

Betongrenoveringsteamet i Jönköping AB ska i samråd med sin beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn. Detta gör vi genom att:

 • Vi uppfyller lagar, förordningar och myndighetskrav.

 • Ta hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut i företagets långsiktiga planering.

 • Visa miljöhänsyn och verka för att öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.

 • Sträva efter att använda miljömärkta produkter och återvinningsbart material.

 • Påverka beställare och leverantörer att tänka på miljö vid val av metoder och material.

Kvalitet

Betongrenoveringsteamet ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid.  Detta gör vi genom att:

 • Hålla överenskommen tidsplan.

 • Bygga upp ett varaktigt förtroende hos kunden.

 • Utbilda i takt med nya krav och anvisningar från våra leverantörer.

 • Hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning.

 • Behålla god ordning på våra arbetsplatser för att skapa en säker arbetsmiljö.

 • Skriftligen dokumentera och kommunicera händelser, ändringar och avvikelser.

Kundens behov och förväntningar utifrån beställd vara eller tjänst ska tillfredställas.